TamilNetL-R PM Mahinda Rajapaksha, President Kumaratunga, UPFA general secretary Mr. Maithripala Sirisena, Mr. Tilvin Silva (background) and Mr. Anura Banadaranaike