TamilNet(L-R) Suresh Kandasamy (16), Babu Selvam (15) and Shanmugam Sarwarajah