TamilNetKhuram Shaikh, Briton murdered in Sri Lanka